direct contact

Direct contact

Bezoek op de kraam/couveusesuites

Je partner is 24 uur per dag welkom en kan bij jou en de baby op de kamer slapen. Ook familie en vrienden zijn van harte welkom voor een bezoekje. Voldoende rust voor moeder en kind is daarbij wel belangrijk.
We vragen bezoekers zich te melden bij de gastvrouw.

 • Ontslag

  Bij een bevalling zonder complicaties kun je na een aantal uren naar huis. Bij een bevalling met een medische indicatie of complicaties is het ontslag afhankelijk van de gezondheidstoestand van jezelf en je baby. De gynaecoloog en/of verloskundigen besluiten en informeren je wanneer je weer naar huis mag. Als je baby opgenomen moet worden beslist de kinderarts wanneer hij/zij naar huis mag. Als moeder opgenomen moet worden mag de baby op dezelfde suite verblijven en als de baby opgenomen moet worden mag moeder op dezelfde suite verblijven.

 • Opname op kraamafdeling of couveus-afdeling

  Als moeder en/of baby nog opgenomen moeten blijven worden jullie opgenomen op een suite. Er zijn kraamsuites en couveusesuites.

  In het Geboortecentrum staat sinds 1 juli 2016 gezinsgerichte zorg centraal. Ouders verblijven er samen met hun kind in een eigen kraam/couveusesuite en zijn actief betrokken bij de zorg voor hun kind. Op de suite bevinden zich een couveuse of bedje voor de baby, een bed voor de moeder, een slaapbank voor de vader, een kleine ijskast voor van huis meegebrachte etenswaren en dranken en er is een badkamer.

  Of je baby in een bedje of couveuse ligt, je kunt jouw baby vanaf het begin aanraken, aaien en vasthouden. De verpleegkundige zal indien nodig jouw baby verzorgen, maar je kunt vanaf het begin meehelpen. Ongeacht de toestand van de baby, kun je jouw baby zelf verzorgen, zoals verschonen, temperaturen, voeding geven of in bad doen. Uiteraard maakt de verpleegkundige je wegwijs en helpt waar nodig.

  Lichamelijk contact tussen jou en je kind is erg belangrijk. Voor jouw kind maar zeker ook voor het contact van het kind met de ouders is het goed om te kangoeroën/buidelen, je baby ligt dan met alleen een luier aan tegen je blote borst.

 • Nazorg

  Al tijdens je zwangerschap regel je de nazorg met de verloskundige (of huisarts). De verpleegkundige van de verloskamer vraagt de naam van degene die de nazorg doet. Als je naar huis gaat, krijg je de medische gegevens van de bevalling mee en ook een overdracht voor de kraamverzorgster.

  Ongeveer 6 weken na de bevalling ga je op nacontrole. Dit kan bij jouw eigen verloskundige zijn of bij de gynaecoloog. Per persoon/bevalling wordt gekeken bij wie je het beste op nacontrole kunt gaan. Indien je bij de gynaecoloog op nacontrole komt, krijg je bij ontslag meteen de afspraak voor het controle-bezoek mee.

  Nazorg
  De kinderarts beslist of de baby op controle moet komen op de polikliniek kindergeneeskunde of dat je op controle kunt gaan bij het consultatiebureau. Als je in de polikliniek op controle moet komen krijg je meestal bij ontslag de afspraak mee.